img
Món ngon 7 Gà> XÔI TRẮNG (0,5kg)

XÔI TRẮNG (0,5kg)

Mã sản phẩm: 41
0 đ

XÔI THÊM : định lượng 0,5kg : 30.000đ 

Thông tin sản phẩm

XÔI THÊM : định lượng 0,5kg : 30.000đ